Czym jest Panel Dyskusyjny?

Panel Dyskusyjny?

Odbywający się we wtorek 16 kwietnia Panel dyskusyjny stanowi niepowtarzalną okazję do interakcji między studentami a przedstawicielami firm, tworząc płaszczyznę do głębokiego dialogu. Dyskusje są facylitowane przez Magdę Baran, doświadczoną prelegentkę i specjalistkę w dziedzinie networkingu. Jej obecność nadaje aktywności odpowiednią dynamikę, umożliwiając skuteczną wymianę myśli i pomysłów między uczestnikami.

Podczas moderowanych serii dyskusji, studenci będą mieli możliwość wyrażenia swoich poglądów, zadawania pytań oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z profesjonalistami z danej branży.

To dynamiczne wydarzenie nie tylko sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów, lecz także umożliwia zgłębianie wiedzy na temat aktualnych trendów zawodowych i wyzwań stojących przed danymi sektorami.

Szczegóły Panelu Dyskusyjnego